Durga Mata Che Sahave Rup Katyayni Mata


Katyayni Mata

माँ कात्‍यायनी मंत्र

या देवी सर्वभू‍तेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।
वन्दे वांछित मनोरथार्थ चन्द्रार्घकृत शेखराम्।
सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्वनीम्॥

कात्‍यायनी :

दुर्गेचे सहावे रुप म्हणजे कात्यायनी. कत नावाच्या ऋषींच्या पु्त्राचे नाव कात्य. कात्य यांच्या पुत्राचे नाव कात्यायनऋषी. कात्यायन ऋषींनी भगवतीची कठोर तपस्या केली. कठीण उपासनेमुळे प्रसन्न होउन, कात्यायन ऋषींच्या ईच्छेप्रमाणे, भगवतीने त्यांच्या घरी जन्म घेतला. त्यामुळे या देवीला कात्यायनी असे म्हणतात. तिला चार भुजा आहेत. देवीचा उजव्या बाजूकडील वरचा हातात अभयमुद्रा आणि खालच्या हातात वरमुद्रा आहे. डावीकडील वरच्या हातात तलवार आणि खालच्या
हातात कमळाचे फूल आहे. तिचे वाहन सिंह आहे.

More Entries

  • Siddhidatri Mata
  • Kalratri Mata
  • Skand Mata
  • Kushmanda Mata
  • Chandraghanta
  • Brahmacharini Mata
  • Shailputri Mata

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading