Durga Mata Che Dusra Rup Brahmacharini Mata


Brahmacharini Mata

माँ ब्रह्मचारिणी मंत्र

या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।
दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमण्डलू।
देवी प्रसीदतु मई ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा।।

ब्रह्मचारिणी :

दुर्गा देवीचं दुसरे रूप ब्रह्मचारिणी आहे. ब्रह्म शब्दाचा अर्थ तपस्या असा होतो. तपाचे आचरण करणारी म्हणजेच ब्रह्मचारिणी. ब्रह्मचारिणी रुपात देवीच्या डाव्या हातात जपाची माळ व उजव्या हातात कमंडलु आहे.

More Entries

  • Siddhidatri Mata
  • Kalratri Mata
  • Katyayni Mata
  • Skand Mata
  • Kushmanda Mata
  • Chandraghanta
  • Shailputri Mata

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading