Durga Mata Che Pachve Rup Skand Mata


Skand Mata

माँ स्कन्दमाता मंत्र

या देवी सर्वभू‍तेषु माँ स्कंदमाता रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।
सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया ।
शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी ॥

स्‍कंदमाता :

दुर्गेचे पाचवे रूप ‘स्कंदमाता’ या नावाने ओळखले जाते. माता पार्वतीचे प्रथम पुत्र कार्तिकेय चे नाव स्कंद आहे, म्हणूनच स्कंद ची माता स्कंदमाता. या रुपात या देवीने आपल्या पुत्राला म्हणजेच स्कंदला स्वत:च्या मांडीवर घेतलेले आहे. देवीला चार भुजा असून डाव्या बाजूच्या एका भुजेने स्कंदला मांडीवर पकडून ठेवलेले आहे तर दुस-या भुजेत कमळाचे फुल आहे. तसेच उजव्या बाजूच्या एका भुजेने वरमुद्रा दाखवली आहे तर दुस-या भुजेत देखील कमळाचे फुल आहे. देवीचे वाहन सिंह आहे.

More Entries

  • Siddhidatri Mata
  • Kalratri Mata
  • Katyayni Mata
  • Kushmanda Mata
  • Chandraghanta
  • Brahmacharini Mata
  • Shailputri Mata

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading