Durga Mata Ch Pahil Rup Shailputri Mata


Shailputri Mata

माँ शैलपुत्री मंत्र

या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।
वंदे वांच्छितला भाया चंद्रार्धकृतशेखराम्।
वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीय शस्विनीम्॥

शैलपुत्री :

दुर्गा देवीचं प्रथम रूप शैलपुत्री आहे. पर्वतराजा हिमालय यांची कन्या असल्याने दुर्गामातेला “शैलपुत्री” असे म्हटले जाते.शैलपुत्री देवीच्या डाव्या हातात त्रिशुल व उजव्या हातात कमळाचे फुल आहे. शैलपुत्री देवी आपल्या पूर्व जन्मात दक्षराजाची कन्या होती.नवरात्री पुजनात ह्या प्रथम रूपाचे पुजन केले जाते.

More Entries

  • Siddhidatri Mata
  • Kalratri Mata
  • Katyayni Mata
  • Skand Mata
  • Kushmanda Mata
  • Chandraghanta
  • Brahmacharini Mata

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading