Atak Matak Chavali Chatak Lyrics“अटक मटक चवळी चटक
चवळी लागली गोड गोड
जिभेला आला फोड फोड
जिभेचा फोड फुटेना
घरचा पाहुणा उठेना
जिभेचा फोड फुटला
घराचा पाहुणा उठला !!”

More Entries

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading