Balushahi Recipe


26. बालुशाही

साहित्य
– ४ वाट्या मैदा
– १ वाटी तूप
– अर्धी वाटी डाळीचे पीठ
– अडीच वाट्या साखर
– ५-६ वेलदोड्यांची पूड
– तळण्यासाठी तूप
पद्धत
– तूप गरम करून घ्यावे.
– दोन्ही पिठे एकत्र करून त्यात तुपाचे मोहन घालावे.
– नंतर पुरीसाठी पीठ भिजवतो तसे भिजवावे.
– साखरेत पाणी घालून दोन तारी पाक करावा. त्यात वेलदोड्याची पूड घालावी.
– पिठाचा मोठ्या पेढ्याएवढा गोळा घ्यावा.
– आपण कडबोळ्याला लांबट वलून घेतो तसे वळून घ्यावे. नंतर ह्या पिठाचे कडबोळ्याप्रमाणे करावे.
– पण वळताना गोल एकमेकांवर यावे. नंतर हाताने दाबून पुन्हा पेढ्याचा आकार द्यावा.
– ही बालुशाही जास्त खुसखुशीत होते.
– वरीलप्रमाणे तळा व पाकात टाका.

More Entries

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading