Prem Marathi Charoli Images – प्रेम मराठी चारोळी


Shabdanchi Sath
भावना समजायला
शब्दांची साथ लागते,
मन जुळून यायला
हृदयाची हाक लागते.

Kavita Mazya Vachun Premat Padel
वाटलं होतं मला
असं काहीतरी घडेल
कविता माझ्या वाचून
कोणीतरी प्रेमात पडेल

Tuzya Premat Kadhi Padlo
तुझ हसणं तुझ लाजण
फुला पेक्षा कमी नाही..
..तुझ्या प्रेमात कधी पडलो
माझ मलाच कळल नाही..

Tula Pahila Ki
तुला पाहिलं की
अस काय होवून जात,
माझ मन मला
कस विसरून जात.


ह्रदयावर डोकं ठेव ,
बघ काय ऐकू येतं का…
ह्रदयाच्या प्रत्येक ठोक्यात,
नाव तुझंच येतं का ?

Prem Marathi Charoli
मी सांगत नाही तुला ,
भरभरुन प्रेम दे…
पण जेवढं देशील ,
ते ह्रदयातून येऊ दे…

Prem Marathi Charoli
डोळे तुझे कातील ,
ह्रदयावर वार करतात….
ह्रदयातील प्रेमाची अलगद ,
तार छेडतात….


पाहून तुला तो, चंद्रही फसेल…
चांदणी समजून, पाहत तुलाच बसेल..

Prem Marathi Charoli
मिठीत जेव्हा तुला हळूच माझ्या घेतले…
खरं सांग तू तेव्हा कितीसे तुझ्यात उरले…

Prem Marathi Charoli
मी असाच वागतो ,
थोडा वेड्यासारखा…
तुझ्यात नेहमीच ,
हरल्यासारखा..

Prem Marathi Charoli
उभा मी शांत आज ,
तूझ्याकडे पाहतं…
समोर माझ्या एक फुल ,
नुकतच होतं फुलतं…

More Entries

  • Maitri Mahnje…
  • Beautiful Pavus Charoli
  • Pavus Charoli For WhatsApp
  • Pavus Charoli For Facebook
  • Maitri Cha Dhaga Charoli
  • Maitri Aso Va Naso Charoli

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading