Tuj Mangato Mi Aata Lyrics


Tuj Mangato Mi Aata Lyrics

“तुज मागतो मी आता”

तुज मागतो मी आता
मज द्यावे एकदंता

तुझे ठायी माझी भक्ति
विरुठावी गणपती
तुझे ठायी ज्याची प्रीती
त्याची घडावी संगती

धरणीधरा ऐसे द्यावे
सर्वांभूती लीन व्हावे
तुज शरण शरण शरण
आलो पतित मी जाण

तुझा अपराधी मी खरा
आहे इक्षुचापधरा
माझी येऊ दे करुणा
तुजलागी गजानना
– रा. बा. सोमयाजी

More Entries

  • Rama Raghu Nandana Lyrics
  • Omkar Swarupa
  • Prabhati Sur Nabhi Rangati
  • Utha Utha Sakal Jan Lyrics

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading