Pahatechi Bhakti Gite – पहाटे ची भक्ती गीते Wishes For Facebook, Whatsapp, Pinterest, Instagram


Uth Pandharichya Raja Lyrics

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Loading...

“ऊठ पंढरीच्या राजा”

ऊठ पंढरीच्या राजा वाढ वेळ झाला
थवा वैष्णवांचा दारी दर्शनासी आला, दर्शनासी आला
ऊठ पंढरीच्या राजा, ऊठ पंढरीच्या राजा

पूर्व दिशी उमटे भानू घुमे वारियाचा वेणु
सूर सूर वेणुचा त्या सुगंधात न्हाला, सुगंधात न्हाला
ऊठ पंढरीच्या राजा, ऊठ पंढरीच्या राजा

कुक्षी घेऊनिया कुंभा उभी ठाकी चंद्रभागा
मुख प्रक्षाळावे देवा गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला
ऊठ पंढरीच्या राजा,ऊठ पंढरीच्या राजा, ऊठ पंढरीच्या राजा

पुंडलीक हाका देई, उभ्या राही, रखुमाबाई
उभ्या राही, रखुमाबाई
निरांजने घेऊनी हाती सिद्ध आरतीला, सिद्ध आरतीला
ऊठ पंढरीच्या राजा, ऊठ पंढरीच्या राजा

– ग. दि. माडगूळकर

View More

Uthi Uthi Gopala Lyrics

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Loading...

“उठि उठि गोपाला”

मलयगिरीचा चंदनगंधित धूप तुला दाविला
स्वीकारावी पूजा आता, उठि उठि गोपाला

पूर्व दिशेला गुलाल उधळुन ज्ञानदीप लाविला
गोरस अर्पुनि अवघे गोधन गेले यमुनेला
धूप-दीप-नैवेद्य असा हा सदुपचार चालला

रांगोळ्यांनी सडे सजविले रस्त्यारस्त्यातुन
सान पाऊली वाजति पैंजण छुनुछुनु छुनछुन
कुठे मंदिरी ऐकू येते टाळांची किणकिण
एकतानता कुठे लाविते एकतारिची धून
निसर्गमानव तुझ्या स्वागता असा सिद्ध जाहला

राजद्वारी झडे चौघडा शुभःकाल जाहला
सागरतीरी ऋषीमुनींचा वेदघोष चालला
वन वेळूंचे वाजवि मुरली, छान सूर लागला
तरूशिखरावर कोकिलकविने पंचम स्वर लाविला

– बाळ कोल्हटकर

View More

Subscribe

Loading