Population Slogans (लोकसंख्या घोषवाक्य)


लोकसंख्या घोषवाक्य

लोकसंख्या घोषवाक्य

Small Family Marathi Slogan Image
छोट्या कुटुंबाची आहे शान सदैव उंचावेल जीवनमान

Small Family Marathi Slogan
आमचा लहान परिवार, त्यात ख़ुशी अपार.

कुटुंब पाहीजे इतके छोटे की लोकसंख्येचा प्रश्न सुटे.

Population Marathi Slogan
दोन मुले उज्वल भविष्य, जास्त मुलं कुठे भविष्य?

लोकसंख्या ठेवा नियंञीत, गरजा भागतील सुरळीत.

जनसंख्या थांबवा, विकास वाढवा.

One Family One Child Marathi Slogan
हिंदू असो व मुसलमान, एक परिवार एक संतान.

छोटे कुटुंब सुखी कुटुंब, मोठे कुटुंब दुखी कुटुंब

लोकसंख्या शिक्षण म्हणजे राष्ट्रोन्नतीचे लक्षण.

छोटया कुटुंबाची आहे शान, सदैव उंचावेल जीवनमान.

लोकसंख्येचे आव्हान पेलू या, छोटया कुटुंबातून भविष्य घडवूया.

Population Marathi Slogan Image
लोकसंख्या वाढेल तर टंचाईचा राक्षस खाईल.

कमी मुले व लहान परिवार, हेच आहे प्रगतीचे आधार.

Small Family Slogan In Marathi
सुखी जीवनाचा खरा आधार, लहान आणि स्वस्थ परिवार.

More Entries

  • Paryavaran Ghoshvakya
  • Save Earth Ghoshvakya
  • Tambakhu Nishedh Ghoshvakya

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading