Guru Purnima In Marathi


Guru Purnima In Marathi
गुरुर्ब्रम्हां गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर…
गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः
गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

More Entries

  • Guru Purnima Quote In Marathi
  • Guru Purnima Message In Marathi
  • Guru Purnima Status In Marathi
  • Guru Purnima Marathi Shubhechchha
  • Happy Guru Purnima Marathi Message
  • Shubh Guru Purnima
  • Guru Purnima Chya Shubhechha
  • Aayi La Guru Purnima Shubhechha
  • Guru Purnima Hardik Shubhechchha

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading