Angarki Sankashti Chaturthi Chya Shubhechha


Angarki Sankashti Chaturthi Chya Shubhechha
ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुदि्ध प्रचोदयात।।
एकदंताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात्।।
महाकर्णाय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात्।।
गजाननाय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात्।।
अंगारकी संकष्टी चतुर्थीच्या शुभेच्छा

More Entries

  • Angarki Chaturthi Chya Shubhechha
  • Angarki Chaturthi
  • Sarvanba Angarki Chaturthi Chya Hardik Shubhechha
  • Angarki Sankashti Chaturthi Wish Image
  • Angarki Sankashti Chaturthi Marathi Wishes
  • Angarki Chaturthi Hardik Shubhechha
  • Angarki Chaturthi Wish In Marathi
  • Shubh Sakal Angarki Chaturthi Image

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading