Ambedkar Na Shat Shat Naman



मान वर करून जगायला शिकवलं माझ्या भीमाने,
शिक्षणाचे महत्व समजावले माझ्या भीमाने,
अन्यायाविरुध्द लढायला शिकवले ज्याने,
माझे शत शत नमन त्याचे चरणी…

More Entries

  • Dr. Ambedkar’s Mahaparinirvan Din Image
  • Dr. Ambedkar’s Mahaparinirvan Din Marathi Photo
  • Dr. Ambedkar’s Nirwan Diwas Marathi Quote
  • Dr. Ambedkar’s Mahaparinirvan Din Quotes In Marathi
  • Dr. Ambedkar’s Nirvan Diwas Quotes In Marathi

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading