Aai Kiti Te Tuz Niswarth Prem


Aai Marathi Charoli
आई, किती ते तुझं निस्वा:र्थ प्रेम
हृद्याच्या किती कप्प्यात साठवू मी
कितींदा नव्या हृदयाचा संदेश
देवाकडे क्षणाक्षणाला पाठवू मी

More Entries

  • Aai Marathi Charoli
  • Aai Marathi Charoli - आई मराठी चारोळी
  • Aai Marathi Charoli
  • Aai
  • Aai Marathi Charoli
  • Shabdanchi Sath
  • Prem Marathi Charoli

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading