Aai Karodo Madhe Harvalo Tari Tu Mala Shodhun Kadhshil


Aai Marathi Charoli
आई, करोडोंन मध्ये जरी हरवलो
तरी तू मला शोधून काढशील
आई, तुला एकदाच हाक दिली
तरी अब्जांनी धावून येशील.

More Entries

  • Aai Marathi Charoli
  • Aai Marathi Charoli - आई मराठी चारोळी
  • Aai Marathi Charoli
  • Aai Marathi Charoli
  • Aai

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading