Yogy Lokana Bhetun Mislyawar Aapan Adhik Changle Hoto


Yogy Lokana Bhetun Mislyawar Aapan Adhik Changle Hoto
दूध आणि साखरेला भेटण्यापूर्वी कॉफीला हे माहित नव्हते की ते किती छान आणि गोड आहे. आपण व्यक्ती म्हणून चांगले आहोत परंतु जेव्हा आपण योग्य लोकांना भेटतो आणि मिसळून जातो तेव्हा अधिक चांगले होतो…. संपर्कात रहा.

More Entries

  • Yashasvi Aayushyapeksha Samadhani Aayushya Changle
  • Lakshat Theva Aapan Kon Aahat
  • Aapan Nivadleli Lok Badlu Shakto
  • Aayushyat Aapan Kadhich Mitra Gamavat Nahi

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading