Wednesday Marathi Quotes And Messages


Wednesday Marathi Messages

Wednesday Marathi Messages

शुभ बुधवार
यशस्वी व्हायचं असेल तर एका गोष्टीची गाठ बांधा, जरी पाय घसरला पण जीभ कधीही घसरता कामा नये.

Wednesday Marathi Quotes

Wednesday Marathi Quotes

पाणी आणि नाते सारखेच आहेत,
दोघांना रंग किंवा रूप नाही,
तरीही जगण्यासाठी
खूप महत्वाची आहे.
शुभ बुधवार

Wednesday Marathi Message Pic

Wednesday Marathi Message Pic

जर तुम्हाला एखाद्याला मदत करायची असेल, तर तुम्हाला पैशाची नाही तर खऱ्या आणि चांगल्या हृदयाची गरज आहे.
शुभ बुधवार

Wednesday Marathi Message

Wednesday Marathi Message

शुभ बुधवार
कुणाच्या असहायतेची चेष्टा करू नका! कधी आयुष्य संधी देते तर कधी फसवणूक सुद्धा देते !!

More Entries

  • Tuesday Marathi Messages Photo
  • Monday Marathi Quotes And Messages
  • Birthday Wishes For Father In Marathi

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading