Simple Tips For Child Abdominal Pain


बाळाच्या पोटदुखी वर साधा उपाय

“1) मुलाला/मुलीला वर धरावे किंवा त्याला/तिला
पाठीवर झोपवून पाय पोटापाशी दुमडुन हळूच पोटावर दबावे.

2) बेंबीच्या भोवती हिंगाचा पातळसा थर लावावा.

3) बेंबीच्या भोवती टर्पेंटाइन लावावे.”

More Entries

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading