Shri Gajanan Maharaj Aarti Lyrics


।। श्री गजानन महाराज आरती ।।

जय जय सतचित स्वरूपा स्वामी गणराया
अवतरलासी भूवर जड़-मुड ताराया । जय देव जय देव || धृ ||

निर्घुण ब्रम्ह सनातन अव्यव अविनाशी |
स्थिरचर व्यापून उरले जे या जगतासी |
ते तू तत्व खरोखर नि:संशय असशी |
लीलामात्र धरली मानव देहासी || जय देव जय देव || 1||

होउ न देसी त्याची जाणीव तू कवणा
करुनि ” गण गण गणात बोते ” या भजना |
धाता हरिहर गुरुवर तुचि सुखसदना |
जिकडे पाहवे तिकडे तू दिससी नयना ॥जय देव जय देव || 2 ||

लीला अनंत केल्या बंकट- सदनास |
पेटविले त्या अग्निवाचुनि चिलमेस |
क्षणात आणिले जीवन निर्जल वापिस |
केला ब्रम्हागिरीच्या गर्वाचा नाश ॥ जय देव जय देव || 3 ||

व्याधि वारुन केले कैका संपन्न |
करविले भक्तालागी विट्ठलदर्शन ।
भवसिंधू हा तरण्या नौका तव चरण ।
स्वामी दासगणुचे मान्य करा कवन ॥ जय देव जय देव || 4 ||

जय जय सतचित स्वरूपा स्वामी गणराया
अवतरलासी भूवर जड़-मुड ताराया || जय देव जय देव ||

॥ अनंतकोटि ब्रम्हाण्ड नायक महाराजजी राज योगिराज परब्रम्ह सच्चितानंद
भक्त प्रतिपादक शेगाव निवासी समर्थ सतगुरु श्री गजानन महाराज कि जय ||

More Entries

  • Shri Shani Dev Aarti Marathi Lyrics
  • Jai Hari Vitthal
  • Datta Chi Aarti Lyrics
  •  Shankara Chi Aarti Marathi Lyrics

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading