Marathi Aarti Sangrah – मराठी आरती संग्रह Wishes For Facebook, Whatsapp, Pinterest, Instagram


Shri Shani Dev Aarti Marathi Lyrics

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 16
Loading...

Shri Shani Dev Aarti Marathi Lyrics

श्री शनि देवाची आरती

जय जय श्री शनि देवा ।

पद्मकर शिरीं ठेवा ॥
आरती ओंवाळीतों ।
मनोभावें करुनी सेवा ॥ ध्रु० ॥

सूर्यसुता शनिमूर्ती ।
तुझी अगाध कीर्ती ॥
एकमुखें काय वर्णूं ।
शेषा न चले स्फूर्ती ॥ १ ॥

जय.. जय..

नवग्रहामाजीं श्रेष्ठ ।
पराक्रम थोर तूझा ॥
ज्यावरी तूं कृपाकरिसी ।
होय रंकाचा राजा ॥ २ ॥

जय.. जय..

विक्रमासारिखा हो ।
शककर्ता पुण्यराशी ॥
गर्व धरितां शिक्षा केली ।
बहु छळियेलें त्यासी ॥ ३ ॥

जय.. जय..

शंकराच्या वरदानें ।
गर्व रावणें केला ।
साडेसाती येतां त्यासी ।
समूळ नाशासी नेला ॥ ४ ॥

जय.. जय..

प्रत्यक्ष गुरुनाथा ।
चमत्कार दावियेला ।
नेऊनी शूळापाशीं ।
पुन्हा सन्मान केला ॥ ५ ॥

जय.. जय..

ऐसे गुण किती गाऊं ।
धणी न पुरे गातां ॥
कृपा करीं दीनावरीं ।
महाराजा समर्था ॥ ६ ॥

जय.. जय..

दोन्ही कर जोडोनीयां ।
रुक्मा लीन सदा पायीं ॥
प्रसाद हाचि मार्गे ।
उदयकाळ सौख्य दावीं ॥ ७ ॥

View More

Shri Vitthal Aarti

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 15
Loading...

Jai Hari Vitthal

।। श्रीविठ्ठलाची आरती ।।

युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा । वामांगीं रखुमाई दिसे दिव्य शोभा ॥
पुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आलें गा । चरणीं वाहे भीमा उद्धरी जगा ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा । रखुमाईवल्लभा, राईच्या वल्लभा पावें जिवलगा ॥ ध्रु० ॥

तुळसीमाळा गळां कर ठेवुनि कटीं । कांसे पीतांबर कस्तुरि लल्लाटीं ॥ देव सुरवर नित्य येती भेटी । गरुड हनुमंत पुढें उभे रहाती ॥ जय० ॥ २ ॥

धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्रपाळा । सुवर्णाची कमळें वनमाळा गळां ॥
राई-रखुमाबाई राणीया सकळां । ओंवाळीती राजा विठोबा सांवळा ॥ जय० ॥ ३ ॥

ओंवाळूं आरत्या कुरवंड्या येती । चंद्रभागेमाजीं सोडुनियां देती ॥
दिंड्या पताका वैष्णव नाचती । पंढरीचा महिमा वर्णाचा किती ॥ जय० ॥ ४ ॥

आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती । चंद्रभागेमध्ये स्नानें जे करिती ॥
दर्शनहेळामात्रें तयां होय मुक्ती । केशवासी नामदेव भावें ओंवाळीती ॥ जय० ॥ ५ ॥

View More

Shri Shankara Chi Aarti

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Loading...

 Shankara Chi Aarti Marathi Lyrics

।। श्री शंकराची आरती ।।

लवधवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा ।
वीषें कंठ काळा त्रिनेत्रीं ज्वाळा ॥
लावण्यसुंदर मस्तकीं बाळा ।
तेथुनियां जल निर्मळ वाहे झुळझूळां ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय श्रीशंकरा ।
आरती ओवाळूं तुज कर्पूरगौरा ॥ ध्रु० ॥

कर्पूरगौरा भोळा नयनीं विशाळा ।
अर्धांगीं पार्वती सुमनांच्या माळा ॥
विभुतीचें उधळण शितिकंठ नीळा ।
ऐसा शंकर शोभे उमावेल्हाळा ॥ जय देव० ॥ २ ॥

देवीं दैत्यीं सागरमंथन पैअं केलें ।
त्यामाजीं जें अवचित हळाहळ उठिलें ॥
तें त्वां असुरपणें प्राशन केलें ।
नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झालें ॥ जय देव० ॥ ३ ॥

व्याघ्रांबर फणिवरधर सुंदर मदनारी ।
पंचानन मनमोहन मुनिजनसुखकारी ॥
शतकोटीचें बीज वाचे उच्चारी ।
रघुकुलतिलक रामदासा अंतरीं ॥ जय देव जय देव० ॥ ४ ॥

View More

Shri Gajanan Maharaj Aarti Lyrics

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 8
Loading...

।। श्री गजानन महाराज आरती ।।

जय जय सतचित स्वरूपा स्वामी गणराया
अवतरलासी भूवर जड़-मुड ताराया । जय देव जय देव || धृ ||

निर्घुण ब्रम्ह सनातन अव्यव अविनाशी |
स्थिरचर व्यापून उरले जे या जगतासी |
ते तू तत्व खरोखर नि:संशय असशी |
लीलामात्र धरली मानव देहासी || जय देव जय देव || 1||

होउ न देसी त्याची जाणीव तू कवणा
करुनि ” गण गण गणात बोते ” या भजना |
धाता हरिहर गुरुवर तुचि सुखसदना |
जिकडे पाहवे तिकडे तू दिससी नयना ॥जय देव जय देव || 2 ||

लीला अनंत केल्या बंकट- सदनास |
पेटविले त्या अग्निवाचुनि चिलमेस |
क्षणात आणिले जीवन निर्जल वापिस |
केला ब्रम्हागिरीच्या गर्वाचा नाश ॥ जय देव जय देव || 3 ||

व्याधि वारुन केले कैका संपन्न |
करविले भक्तालागी विट्ठलदर्शन ।
भवसिंधू हा तरण्या नौका तव चरण ।
स्वामी दासगणुचे मान्य करा कवन ॥ जय देव जय देव || 4 ||

जय जय सतचित स्वरूपा स्वामी गणराया
अवतरलासी भूवर जड़-मुड ताराया || जय देव जय देव ||

॥ अनंतकोटि ब्रम्हाण्ड नायक महाराजजी राज योगिराज परब्रम्ह सच्चितानंद
भक्त प्रतिपादक शेगाव निवासी समर्थ सतगुरु श्री गजानन महाराज कि जय ||

View More

Subscribe

Loading