Pratham Tula Vandito


Pratham Tula Vandito Krupala

“प्रथम तुला वंदितो कृपाळा”

प्रथम तुला वंदितो कृपाळा
गजानना गणराया || धृ ||
विघ्नविनाशक, गुणीजन पालक
दुरित तीमिर हार का, सुखकारक तू दु:ख विदारक
तूच तुझ्या सारखा, वक्रतुंड ब्रम्हांड नायका
विनायक प्रभुराया ….. || १ ||
सिद्धीविनायक तूच अनंता
शिवात्मजा मंगला, शेंदूर वदना विद्याधीशा
गणाधिपा वत्सला, तूच ईश्वरा साह्य करावे,
हा भव सिंधू तराया…. || २ ||
गजवदना तव रुप मनोहर
शुक्लांबर शिवसुता, चिंतामणी तू अष्टविनायक,
सकळांची देवता रिद्धी सिद्धीच्या वर दयाळा
देईकृपेची छाया…. || ३ ||

More Entries

    None Found

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading