Omkar Pradhanrup Ganeshache


Omkar Pradhanrup Ganeshache

“ॐ कार प्रधान रूप गणेशाचे”

कार प्रधान रूप गणेशाचे
हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान ….. || धृ ||
अकार तो ब्रम्हा उकार तो विष्णू
मकार महेश जाणियेला || १ ||
ऐसे तिन्ही देव जेथोनी उत्पन्न
तो हा गजानन मायबाप ….. || २ ||
तुका म्हणे ऐसी आहे वेदवाणी
पहावी पुराणी व्यासाचीया ….. || ३ ||

More Entries

  • Omkar Swarupa Sadguru Samartha

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading