Narali Purnima Shubhechha Wish Marathi photo


Narali Purnima Shubhechha Wish Marathi Photo

Narali Purnima Shubhechha Wish Marathi Photo


नारळी पौर्णिमा तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला आनंद घेऊन येवो,
समुद्र देव शुभाशिर्वाद देऊन तुम्हांला सौख्य, मांगल्य देवो
नारळी पूर्णिमा शुभेच्छा!

More Entries

  • Narali Purnima Hardik Shubhechha Wish Marathi Picture

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading