Kuni Asel Tar


Marathi Prem Kavita
डोळे पुसायला कुणीतरी असेल तर
रुसायला बर वाटत ………
ऐकणारे कुणीतरी असेल तर
मनातल बोलायला बरे वाटते …..
कौतुक करणारे कुणीतरी असेल तर
थकेपर्यंत राबायला बर वाटत …….
आशेला लावणार कुणीतरी असेल तर
वाट बघायला बर वाटत ………..
आपल्यासाठी मरणार कुणीतरी असेल तर
मरेपर्यंत जगायला बर वाटत ………..!

More Entries

  • Marathi Prem Kavita

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading