Konachya Tari Manat Ghar Karun Rahta Aale Tar Paha


Marathi Prem Kavita
कोणाच्या तरी मनात घर करून राहता आले तर पहा,
कोणावर प्रेम करता आले तर पहा,
स्वःतासाठी सगळेच जगतात,
जमलचं तर दुसऱ्‍यासाठी जगुन पहा,
वेलीला ही आधार लागतो,
जमलचं तर एखाद्याच्या मनाला आधार देऊन पहा.

More Entries

  • Marathi Prem Kavita

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading