Good Night Messages


Good Night Messages
झोपण्याआधी मनातील सर्व वाईट भावना दूर करा,
सर्वांना क्षमा करा आणि चांगल्या मनाने झोपा.
उद्याची चिंता करत आज जागू नकोस.
दीर्घ श्वास घे, प्रार्थना कर आणि झोप.
देवाला तुझी काळजी आहे. गुड नाईट

More Entries

  • Good Night Marathi Message
  • Good Night Message For Whatsapp

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading