Good Night Message For Whatsapp


Good Night Message For Whatsapp

Good Night Message For Whatsapp


जेव्हा आपण लोकांना वेळ देतो,
तेव्हा त्यांना असं वाटतं की,
आपण नेहमी Free असतो,
पण त्यांना हे कळत नाही की,
आपण फक्त त्यांच्या साठी वेळ काढतो…
शुभ रात्री !

More Entries

  • Good Night Marathi Message
  • Good Night Messages
  • Shubh Ratri Message
  • Shubh Ratri Inspiration
  • Shubh Ratri Aathvani Quote
  • Shubh Ratri Message In Marathi

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading