Ganesh Jayanti Shubhechha For Whatsapp


Ganesh Jayanti Shubhechha For Whatsapp
गणेश जयंती च्या हार्दिक शुभेच्छा
एकदंताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि,
तन्नो दंती प्रचोदयात्।।
महाकर्णाय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि,
तन्नो दंती प्रचोदयात्।।
गजाननाय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि,
तन्नो दंती प्रचोदयात्।।

More Entries

  • Ganesh Jayanti Whatsapp Picture
  • Ganesh Jayanti Marathi Shubhechha
  • Ganesh Jayanti Nimit Shubhechha
  • Ganesh Jayanti Hardik Shubhechha
  • Ganesh Jayanti
  • Ganesh Jayanti
  • Ganesh Jayanti

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading