Bhramha Vishnu Aani Mahesh Samori Basle


Bhramha Vishnu Aani Mahesh Samori Basle

“ब्रम्हा विष्णू आणि महेश, सामोरी बसले”

ब्रम्हा विष्णू आणि महेश, सामोरी बसले

मला हे दत्त गुरु दिसले || धृ ||

माय उभी हि गाय होवुनी, पुढे वासरू पाहे वळूनी

कृतज्ञेतेचे श्र्वान बिचारे पायावर झुकले || १ ||

चरण शुभंकर फिरता तुमचे, मंदिर बनले उभ्या घराचे

घुमटा मधुनी हृदय पाखरू, स्वानंद फिरले || २ ||

तुम्हीच केली सारी किमया, कृतार्थ झाली माझी काया

तुमच्या हाती माझ्या भवती, औदुंबर बसले || ३ ||

More Entries

    None Found

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading