Ati Raga Bhik Manga“अति रागा भीक मागा “
अर्थ – ज्याला अतोनात राग येतो किंवा ज्याचा राग अनावर असतो त्याला पुढे भीक मागण्याची पाळी येते. इथे भीक म्हणजे याचना समजावी, ती कशाही साठी असु शकते.

More Entries

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading