Ag Ag MahshiMala Kuthe Neshi“अग अग म्हशी मला कुठे नेशी”
अर्थ – स्वतःला हवी असणारी गोष्ट दुसऱ्याच्या आग्रहाखातर केली असे भासवणे

More Entries

    None Found

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading