Aayushya Chya Pustakat Maitri Che Pan


तुझ्या आयुष्याच्या पुस्तकात माझ्या मैञीचे एकच पान असु दे,
सुवर्णाक्षराने नको प्रेमाच्या शाईने लिहिलेले असु दे.
त्या पानाची कडा थोडी दुमडून ठेव,
आठवण माझी यीएल तेव्हा सहजपणे तेच पान उघडून ठेव!

More Entries

  • Friendship marathi shayari
  • Friendship marathi shayari
  •  Maitri
  • Maitri Shayari

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading