Aashadhi Ekadashi Wishing Picture


Aashadhi Ekadashi Wishing Picture

Aashadhi Ekadashi Wishing Picture

तूझा रे आधार मला। तूच रे पाठिराखा।।
तूच रे माझ्या पांडुरंगा।। चूका माझ्या देवा।
घे रे तुझ्या पोटी।। तुझे नाम ओठी सदा राहो।।
आषाढी एकादशी च्या हार्दिक शुभेच्छा।।
राम कृष्ण हरी माऊली।।

More Entries

    None Found

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading