21 Shatkatil Navya Mahni


😄 नव्या म्हणी 😄
1)अभ्यासात कमी,
काँपीची हमी !

2)घरात माणसे चार,
काम वाल्या फार !

3)मोबाईल करी,
विश्व आले घरी !

4)दिवसभर चारचाक,
पहाटे उठून माँर्निगवाक!

5)सत्संगात गेला,
पोटभर जेवून आला !

6)टिकली भिंतीला,
मंगळसूत्र खुंटीला !

7)जीवन झाले फाईन,
सर्वत्र आँनलाईन !

8)फँशनचे झटके,
कपडे घाली फाटके !

9) खाली मुंडी नेट धुंडी !

10)जुने दिवस गेले,
आता डे आले !

11)कशी आली वेळ,
सर्वत्र पैशाचा खेळ !

12)खायची नाही गती,
पण मोबाईल हाती !

More Entries

    None Found

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading