Wonderful Buddh Purnima Wish Photo


Wonderful Buddh Purnima Wish Photo

Wonderful Buddh Purnima Wish Photo

एक छोटी मेणबत्ती हजारो मेणबत्यांना प्रकाश देऊ शकते तसाच
बुद्ध धम्माचा एक विचार तुमचं आयुष्य उज्वल करू शकतो
धम्मप्रसारक महान भगवान गौतम बुद्धांच्या जन्मदिनाच्या
तुम्हाला व तुमच्या कुटुंबाला हार्दिक शुभेच्छा

More Entries

    None Found

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading