Swatah Var Vishvas Asel Tar


Swatah Var Vishvas Asel Tar
देवावर विश्वास असेल तर, देव जे देईल त्याच्यात समाधान माना.
पण, स्वतःवर विश्वास असेल तर, देवाला सुद्धा तुम्हाला जे हवे ते देणे भाग पडेल.

More Entries

  • Swatah Var Vishvas Thevane Yashache Pahile Rahasya
  • Inspirational Suvichar
  • Nati Vijechya Tar Sarkhi Astat
  • Nat Asala Tar Aarshya Sarkh Asaav

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading