Shubh Sakal Shri Ganeshay Namah


Shubh Sakal Shri Ganeshay Namah
शुभ सकाळ ॐ श्री गणेशाय नमः
जर देवाने आपले नशीब लिहिले असते तर
ते सर्वात चांगले भाग्य ठरले असते.
आपले भाग्य आपल्या कर्माद्वारे,
आपल्या स्वेच्छेने तयार केले जाते.

More Entries

  • Shubh Sakal Ganesha
  • Shubh Sakal Om Shri Ganeshay Namah
  • Shubh Sakal Om Shri Ganeshay Namah
  • Shubh Sakal Om Gajananay Namah
  • Shubh Sakal Om Chhayaputray Namah
  • Om Suryaputray Namah Shubh Sakal
  • Shubh Sakal Om Ganadhyakshay Namah

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading