Shubh Sakal Relationship Quote


Shubh Sakal Relationship Quote
कुठलीही गाठ बांधताना,
धाग्याची अथवा दोरीची दोन्ही टोके
समान ओढावी लागतात.
तेव्हाच गाठ घट्ट बसते.
नात्यांचही असचं आहे.
दोन्ही बाजूने समान ओढ असेल,
तरच नात्यांची गाठ घट्ट बसते.
।। शुभ सकाळ ।।

More Entries

  • Shubh Sakal Relationship Quote
  • Shubh Sakal Shubh Din Quote
  • Shubh Sakal – Aanand Quote
  • Shubh Sakal Quote On Ambition
  • Shubh Sakal Quote On Success
  • Shubh Sakal Quote On Money
  • Shubh Sakal Life Quote
  • Shubh Sakal Marathi Quote

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading