Shubh Ratri Rag Aalyawar Takad Lagte Ti Shant Basayla


Shubh Ratri Suvichar
राग आल्यावर ओरडायला
कधीच ताकद लागत नाही,
राग आल्यावर खरी ताकद
लागते ती शांत बसायला,
लक्षात ठेवा..
शब्द येतात हृदयातून पण
अर्थ निघतात डोक्यातून…!
शुभ रात्री

More Entries

  • Shubh Ratri Shubh Swapn
  • shubh-ratri/shubh-ratri-photo
  • Shubh Ratri Quote
  • Shubh Ratri Message
  • Shubh Ratri For Love
  • Shubh Ratri Suvichar

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading