Saglyapeksha Vegli Aani Sundar


सगळ्यांपेक्षा वेगळी आणि सुदंर……….
तु नक्किच आहेस….
पण………….
त्यापेक्षाही सुदंर
तुझं माझ्या आयुष्यात असणं
आहे……

More Entries

  • Maz Aani Devach Ek Sundar Nat Aahe

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading