Radha Krishna Love Status in Marathi


Radha Krishna Love Status In Marathi

Radha Krishna Love Status In Marathi

एकीकडे घननिळा ,सावळा कान्हा, तर दुसरीकडे राधिका गोरी… असे भासतात जणू एकमेकांना भेटले आहेत चंद्र आणि चकोरी…

प्रेमाचा खरा अर्थ जर काहीही झालं तरी आपल्या आवडत्या व्यक्तीने आपलंच व्हावं असा असता तर प्रत्येकाच्या हृदयात राधेबरोबर कृष्ण नसता..

राधा कृष्णाने आयुष्यभर विश्वकल्याणासाठी त्याग करून आदर्श प्रस्थापित केला पण अज्ञानी लोक अजूनही केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठीच जगतात.

सगळ्याच प्रेमकथांचा शेवट जर लग्नात होत असता तर रुक्मिणीच्या जागी राधा असती.

राधेच्या खऱ्या प्रेमाची ही कहाणी आहे…कृष्णाच्या आधी तिचे नाव घेतले जाते हीच तर तिच्या प्रेमाची निशाणी आहे

एकदा राधेने कृष्णाला विचारले, प्रेम करून काय फायदा आहे. कृष्णाने उत्तर दिले , जिथे फायदा बघितला जातो तिथे प्रेम नसतेच…

कृष्णाने राधाला विचारले, अशी एक जागा सांग जिथे मी नाही…तेव्हा राधाने हसून उत्तर दिले, “माझ्या नशिबात!”

Love Status Radha Krishna In Marathi

Love Status Radha Krishna In Marathi

राधा कृष्णाची भेट हा खरं तर जगाला दाखवण्यासाठी एक देखावा होता, त्याचा खरा उद्देश तर जगाला प्रेमाचा खरा अर्थ सांगायचा होता.

प्रेमात दोन आत्म्याचे मिलन होते. जसे प्रेमात कृष्णाच्या हृदयात राधा आणि राधेच्या हृदयात कृष्णाचे स्थान असते.

या जगात बदल हाच कायम आहे. परिस्थितीनुसार कोणाचे रूप बदलते तर कोणाची नियत, पण जेव्हापासून तू माझा हात धरला आहेस राधे, तेव्हापासून माझे नशीबच पालटले आहे.

अधुऱ्या कहाणीवर अस्फुट शब्दांचा पहारा आहे… घाव बसलाय हृदयावर म्हणूनच वेदना जरा जास्त आहेत.

माझ्या मनातले जग खूप सुंदर आहे जे कृष्णापासून सुरु होऊन कृष्णाकडेच येऊन संपते.

राधेचे प्रेम आहे कृष्ण, तिच्या हृदयातली भक्ती आहे कृष्ण, तिच्या अस्तित्वाचे कारण आहे कृष्ण, तिच्या मनात केवळ एकच भाव -कृष्ण…

प्रेम ते नव्हे जे बोलून व्यक्त केले जाते… प्रेम तर ते आहे जे न बोलूनही समोरच्याला कळते…प्रेम म्हणजे त्याग, प्रेम म्हणजे समर्पण…न मागताही जे केले जाते अर्पण!

Radha Krishna Marathi Love Status

Radha Krishna Marathi Love Status

कृष्ण जर संगीत असेल तर राधा त्यातील सूर आहे,
कृष्ण जर मध असेल तर राधा त्यातील गोडवा आहे.

फक्त हवे ते मिळवण्याला प्रेम समजणे ही तर जगाची रीत आहे. प्रेमाचा खरा अर्थ म्हणजे राधा कृष्णाची प्रीत आहे.

अरे कान्हा, तुला मिळवूनच दाखवणे हे मला जरुरी वाटत नाही… मी तुझे होऊन जाणे हेच माझ्यासाठी पुरेसे आहे.

राधेने कृष्णाला पत्र पाठवले, पूर्ण पत्रात तिने फक्त कृष्णनामच लिहिले.

प्रत्येक संध्याकाळ कुणाला तरी हुरहूर लावून जाते, दाटुनी येती मेघ जेव्हा सल हृदयात उमटून जाते. दोन प्रेमी जीवांच्या भावनांना काहीतरी अर्थ नक्कीच असेल नाहीतर राधा कृष्णाचे प्रेम जगात श्रेष्ठ ठरले नसते…

कुणास ठाऊक ती गंमत होती की प्रेमाचा पैगाम होता, जेव्हा मी राधा झाले तेव्हा तो श्याम होता…

राधेच्या खऱ्या प्रेमाचे हे बक्षीसच आहे की लोक आजही कृष्णाच्या आधी राधेचे नाव घेतात.

Radha Krishna Marathi Love Status Pic

Radha Krishna Marathi Love Status Pic

प्रीती असावी तर राधा आणि कृष्णासारखी.. जी भलेही लग्नाच्या बंधनात बांधली गेली नसेल पण हृदयात कायम जपलेली असेल…

राधा सगळ्या जगाला सांगते , तुमच्या आणि माझ्या प्रेमात फक्त इतकेच अंतर आहे की, प्रेमात पडून तुम्ही तुमचे सगळे हरवता पण मी स्वतःला प्रेमात हरवून सगळे मिळवले.

राधेच्या हृदयात श्याम आहे, राधेच्या श्वासांत श्याम आहे. राधेच्या ध्यासात श्याम आहे आणि म्हणूनच दुनियेच्या मुखात राधा-कृष्ण नाम आहे.

प्रेम हे हट्ट करून मिळत नाही तर ते नशिबातच असावं लागतं… नाहीतर या तिन्हीं जगांचा स्वामी श्रीकृष्ण त्याच्या राधेच्या विरहात राहिला नसता…

गोकुळामध्ये ज्याचा वास, गोपिकांबरोबर जो खेळला रास, यशोदा -देवकी ज्याची लाडकी मैय्या, तोच साऱ्यांचा लाडका श्रीकृष्ण कन्हैय्या…

गोपिकांचा नंदलाला, गोकुळ ज्याचे गाव.. खऱ्या प्रेमाचा एकच ठाव ज्याच्या मनी राधा कृष्णाचे नाव…

गोपिकांना भुलवी मथुरेचा नंदलाला, शोधता वनी-रानी राधेचा तो कृष्ण सखा…

Radha Krishna Love Status Photo In Marathi

Radha Krishna Love Status Photo In Marathi

अरे कृष्णा, अरे मनमोहना…माझ्या स्वप्नांत तुला बघून माझे हृदय पुन्हा पुन्हा हरवते…
मी स्वतःला कितीही थांबवले तरी मी परत परत तुझ्याच प्रेमात पडते…

मथुरा नगरी झाली दंग पाहुनी कृष्णाची खोडी, यमुनेच्या काठावरी दिसे राधा कृष्णाची जोडी..

ओलेत्या सांजवेळी राधा कृष्णाची भेट होई यमुनेच्या किनारी , संगती वेणूचे सूर घुमती देउनी प्रीतीची ललकारी..

सुख शांतीचा झरा वाहतो प्रेमाच्या अंगणी, राधा-कृष्ण नाम मनी उमटले हर्ष दाटे गगनात…

मनी सौख्य उमलले, ओठी हास्य फुलले.. आनंद उमटला मनी…मथुरापती कृष्ण सखा दिसे उभा अंगणी!

प्रेम असल्याचा दावा अनेक लोक करतात पण प्रेमाची शक्ती त्यांनाच मिळते ज्यांच्याजवळ कुठल्याही भयाविना प्रेम निभावण्याचे साहस असते.

More Entries

    None Found

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading