Jivanachya Pravahat Anek Manse Bhetatatजीवनाच्या प्रवाहात
अनेक माणसं भेटतात,
काही आपल्याला साथ देतात
काही सांडून जातात…..

More Entries

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading