Je Tumhala Taltat Tyanchyapasun Dur Raha


Je Tumhala Taltat Tyanchyapasun Dur Raha
जे तुम्हाला टाळतात त्यांच्यापासून दूर राहिलेले चांगले, कारण,
“समूहामध्ये एकटं चालण्यापेक्षा, आपण एकटच चाललेलं कधीही उत्तम”.

More Entries

  • Aanandi Raha Tya Lokasamor

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading