Happy Sisters Day Wishes In Marathi


Category: Sisters Day
Happy Sisters Day Wishes In Marathi

Happy Sisters Day Wishes In Marathi

हिऱ्यामधला हिरा कोहिनूर आहेस तू
माझ्या मनातलं सगळं ओळखणारी
माझा सांताक्लॉज आहेस तू.
तुझ्या चेहऱ्यावरील गोड हास्य कधीच कमी होऊ नये
कारण तू आयुष्यातील सर्व सुखासाठी पात्र आहेस.
धन्यवाद नेहमी माझ्या पाठीशी राहिल्याबद्दल.
माझ्या गोड बहिणीला
Happy Sisters Day

More Entries

  • Happy Sisters Day Status In Marathi
  • Happy Sisters Day Messages In Marathi
  • Happy Sisters Day To Dear Sister
  • Happy Sisters Day Tai Photo
  • Happy Sisters Day Quote
  • Happy Sisters Day Didi
  • Happy Sisters Day
  • Happy Sisters Day Tai

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading