Happy Chocolate Day Marathi Quote For Friend


Happy Chocolate Day Marathi Quote For Friend
मला हाक न मारता मी तुझ्या समोर येईन,
वचन दे असे की मैत्री तु सुद्धा निभावशील,
परंतु असे नाही फक्त रोज आठवण काढशील,
पण लक्षात ठेव जेव्हा तु एकट्यात Dairmailk खाशील.
Happy Chocolate Day

More Entries

  • Happy Chocolate Day Marathi Quote For Girlfriend
  • Happy Chocolate Day Marathi Message For Girlfriend
  • Chocolate Day Marathi Message For Girlfriend
  • Chocolate Day Message In Marathi
  • Chocolate Dinachya Chocolaty Shubhecha
  • Chocolate Day Promise Message In Marathi
  • Chocolate Dinachya Shubhechha

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading