Happy Birthday Wish Photo For Friends


Happy Birthday Wish Photo For Friends

Happy Birthday Wish Photo For Friends

झेप घ्यावी तुम्ही आकाशी
स्पर्धा फक्त असावी स्वत ची स्वत शी
तुमची आणि माझी बांधिलकी मनाची मनाशी
एवढेच मागणे ईश्वराकडे की व्हावे तुम्ही शतायुषी

More Entries

    None Found

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading