Good Morning – Jivanala Prem Kara


Good Morning Marathi Quote
त्या जीवनाला प्रेम करा
जे तुम्ही जगत आहे.
ते जीवन जगा
ज्याला तुम्ही प्रेम करत आहे.
गुड मॉर्निंग
आयुष्य खूप सुंदर आहे,
सोबत कुणी नसलं तरी,
एकट्यानेच ते फुलवत रहा,
वादळात सगळं वाहून गेल,
म्हणुन रडत बसू नका,
वेगळ अस काही,
माझ्यात खास नाही
असं म्हणून उदास होऊ नका
मृगाकडे कस्तुरी आहे,
फुलात गंध आहे,
सागराकडे अथांगता आहे,
माझ्याकडे काय आहे,
असं म्हणून रडू नका,
अंधाराला जाळणरा एक सूर्य
तुमच्यातही लपला आहे.
आव्हाहन करा त्या सूर्याला!!!!!
मग उगवेल तो तुमच्या आयुष्यात
नवीन क्षितिज घेऊन.
अंधारामय रात्र संपवून
सोनेरी किरणांनी सजून
मग रोजच उगवेल एक नवी सकाळ,
उत्साह ध्येयाने भारुन म्हणून म्हणते………
आयुष्य खूप सुंदर आहे,
सोबत कुणी नसल तरी
एकट्यानेच ते फुलवत रहा…

More Entries

  • Good Morning Dusryana Aanandi Kara
  • Good Morning Visara Aani Maf Kara
  • Good Morning Aanandacha Arth
  • Good Morning Marathi Quote
  • Good Morning Marathi Quote
  • Good Morning Marathi Message For Dear Ones
  • Good Morning Hriday Marathi Suvichar

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading