Bhagwan Shri Datta Guru Che 24 Guru


भगवान श्रीदत्तात्रेयांचे २४ गुरु

श्री दत्तात्रेय प्रभू महाराज यांनी आपल्या जीवनात जे २४ गुरु केले होते
१. पृथ्वी =

धैर्य व क्षमा यांचा संस्कार घ्यावा.
२. प्राणवायू =

जेवढा आहार आवश्यक तेवढाच घ्यावा.
३. आकाश =

प्रत्येक परिस्थितीत निर्विकार राहावे.
४. जल =

स्वभावाने शुध्द, स्निग्ध, मधूर व लोकपावन व्हावे.
५. अग्नि =

तेजस्वी, ज्योतीर्मय, निर्लिप्त, कुठे प्रकट व कुठे अप्रकट राहून लोककल्याण करावे.
६. चंद्र =

काळाचा प्रभाव स्वतःवर न होऊ देणे.
७. सूर्य =

समयानुकूल उपभोग व त्याग करणे, अनासक्त परोपकारी असणे.
८. कबूतर =

कबूतराप्रमाणे आपले स्वातंत्र्य हरवून दयनीय बनणे. त्यासाठी कुणाशी अतिरिक्त स्नेह व आसक्ति न ठेवणे.
९. अजगर =

जे मिळेल त्यात जीवन निर्वाह करणे.
१०. समुद्र =

साधकाला समुद्राप्रमाणे प्रसन्न, गंभीर, खोल, अपार, अमर्यादित राहता आले पाहिजे. सुख-दुःखात एकच मानसिकता असली पाहिजे.
११. पतंग =

मोहामुळे विनाश होतो. म्हणून मोहापासून लांब राहणे.
१२. मधमाशी =

लहानथोरापासून ज्ञानाचे सारकण गोळा करणे.
१३. हत्ती =

माणसाने आप्त स्वकियांच्या मोहापासून, भ्रमापासून स्वतःला दूर केले पाहिजे.
१४. मध गोळा करणारा =

मोठ्या कष्टाने धन संचयन करून त्याचा उपभॊग नघेणार्‍या माणसासारखे दुःख देणार्‍या मोहामाद्गे राहू नये.
१५. हरिण =

वासना जागवणारे संगीत, नृत्य, वचन ऐकू नये.

१६. मासा = स्वादाच्या लोभाने प्राण घालवू नये.
१७. पिंगला वेश्या =

वाईट कामातून पश्चातापाच्या व्दारे सत्कर्माला प्रवृत्त होणे.
१८. कुरर पक्षी =

संचित धनाचा त्याग करून, योग्य वेळी सावध होऊन सुख प्राप्त करणे.
१९. बालक =

भोळेपणा, निष्पापता, चिंतारहितता.
२०. कुमारिका =

आवश्यक तेथे एकांत व स्वतःला प्रकट न करता राहणे.
२१. बाण तयार करणारा =

एकाग्रता व सतत ईश्वर चिंतनात मग्न असणे.
२२. सर्प =

विरक्त माणसाने स्वतःसाठी घर बनवू नये.
२३. कोळी =

ईश्वर ही सृष्टी स्वतःच रचतो व स्वतःच तीचा विणाश करतो.
२४. भुंगा =

भगवंताचे स्मरण करता करता स्वतःच आनंदरूप भगवान बनून —
टिप-काही चूक असल्यास मायपणा करून माफ़ी करावी दंडवत प्रणाम.

More Entries

  • Sarvana Datta Jayanti Chya Hardik Shubhechha
  • Datta Chi Aarti Lyrics
  • Datta Jayanti Chya Shubhechha
  • Datta Jayanti Chya Hardik Shubhechha
  • Dattatreya

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading