Awesome God Status Whatsapp Picture


Awesome God Status Whatsapp Picture

Awesome God Status Whatsapp Picture

देव आपल्या सर्वांवर प्रेम करतो.
आपण वाईटावर विजय मिळवावा अशी त्याची इच्छा आहे
जेणेकरून आपण आपल्या जीवनासाठी त्याची वचने पाळू शकू.

More Entries

    None Found

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading