Aayushyat Khup Sare Jan Yetat Jatatआयुष्यात खूप सारे जण येतात जातात्……
प्रत्येकालाच लक्षात ठेवायचं नसतं…….
पण जे आपल्या सुख दुःखात सामील होतात……..,
त्यांना मात्र शेवटच्या श्वासापर्यत विसरायचं नसतं…

More Entries

    None Found

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading